Jak se identifikovat při žádosti o vydání karty Visa Platinum

Ověření své totožnosti* můžete provést několika způsoby, vyberte si ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

Osobní ověření totožnosti

  • pracoviště Czech POINT (všechny pobočky České pošty a obecní a městské úřady) – přes 6.000 míst
  • kancelář notáře – přes 500 kanceláří
  • pobočka Paynovatio – zde

Pro ověření totožnosti budete potřebovat

  • platný průkaz totožnosti
   • občanský průkaz (Česká republika)
   • cestovní, služební nebo diplomatický pas (Česká republika)
* Povinnost ověřit totožnost žadatele o platební kartu s limity, které jsou definovány pro kartu Visa Platinum Paynovatio, stanovuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.